ZAŠČITNE OGRAJE

Zaščitna ograja je tehnična varnostna naprava, ki preprečuje zlet (zdrs) vozila s ceste ali prehod vozila na nasprotno smerno vozišče. Namen zaščitne ograje je preprečiti oziroma zmanjšati posledice potnikov v vozilu tako, da zadržijo vozila, ki nenadzorovano spremenijo smer vožnje iz smeri vozišča in jih ohrani na smernem vozišču.

odbojna ograda Signalinea

zaštitne odbojne ograde Signalinea

V naši ponudbi imamo zaščitne ograje različnih nivojev zadrževanja in delovnih širin.

Vsi izdelki imajo Potrdilo o skladnosti, Izjave o lasnostih ter CE oznake.

- Enostranska zaščitna ograja
- Dvostranska zaščitna ograja
- Enostranska zaščitna ograja na objektu
- Dvostranska zaščitna ograja na objektu

signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti
signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti
signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti
signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti
signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti signalizacija na cesti
signalizacija na cesti